Strona główna > Zamówienia publiczne > Lata 2015-2019

Czwartek, 27. Stycznia 2022
2016.04.11


Dostawy sprzętu oświetleniowego w ramach realizacji zadania pn. Dostosowanie nowej siedziby do prowadzenia działalności artystycznej Opera Off. Numer ogłoszenia: 84566 - 2016.

Og³oszenie_o_udzieleniu_zamówienia.pdf

pdf, 48.2 KB, 07/11/16, 183 downloads

Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej.pdf

pdf, 528.1 KB, 05/17/16, 171 downloads

001_Odpowiedz_na_pytanie_do_SIWZ_1.pdf

pdf, 7.4 MB, 04/14/16, 127 downloads

002_Odpowiedz_na_pytanie_do_SIWZ_2.pdf

pdf, 466.2 KB, 04/14/16, 146 downloads

01_Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

pdf, 62.4 KB, 04/11/16, 180 downloads

02_Specyfikacja_Istotnych_Warunkow_Zamowienia.pdf

pdf, 113.9 KB, 04/11/16, 224 downloads

03_Opis_przedmiotu_zamowienia.pdf

pdf, 55.5 KB, 04/11/16, 213 downloads

04_Formularz_ofertowy.pdf

pdf, 30.9 KB, 04/11/16, 183 downloads

05_Formularz_cenowy.pdf

pdf, 17.8 KB, 04/11/16, 165 downloads

06_Oswiadczenie_z_art.24.pdf

pdf, 44.7 KB, 04/11/16, 171 downloads

07_Oswiadczenie_z_art.22.pdf

pdf, 38.6 KB, 04/11/16, 151 downloads

08_Oswiadczenie_o_przynaleznosci_do_grupy_kapitalowej.pdf

pdf, 39.8 KB, 04/11/16, 170 downloads

09_Wykaz_dostaw.pdf

pdf, 34 KB, 04/11/16, 178 downloads

10_Zobowiazanie_innych_podmiotow.pdf

pdf, 24.5 KB, 04/11/16, 159 downloads

11_Projekt_umowy.pdf

pdf, 84.8 KB, 04/11/16, 161 downloads

autor informacji: Robert Zielomski

data wytworzenia informacji: 11.04.2016

 

informację wprowadził: Marek Sadowski

data udostępnienia informacji: 11.04.2016

 

informację zmodyfikował: Robert Zielomski

data modyfikacji: 14.04.2016

 

 
Copyright ˆ 2007 - 2017 Warszawska Opera Kameralna