Strona główna > Status prawny

Wtorek, 23. Lipca 2024
Status prawny

 

Warszawska Opera Kameralna jest instytucją kultury Samorządu Województwa Mazowieckiego działającą na podstawie ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. Nr 114, poz. 493 z późniejszymi zmianami) oraz statutu nadanego przez Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 420/XLII/99 z dnia 15.09.1999 r. z późniejszymi zmianami, ostatnio dokonanymi Uchwałą nr 237/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 23 listopada 2012 r. Warszawska Opera Kameralna jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/6/99. ​

 

 

autor informacji: Krzysztof Kur

data wytworzenia informacji: 13.04.2007

 

informację zmodyfikował: Krzysztof Kur

data modyfikacji: 11.12.2012

 

informację wprowadził: Krzysztof Kur

data udostępnienia informacji: 11.12.2012

 
Copyright ˆ 2007 - 2017 Warszawska Opera Kameralna