Strona główna > Zamówienia publiczne

Piątek, 18. Stycznia 2019
2018.09.26


Ogłoszenie przetargu na: Dostawa i montaż wyposażenia użytkowego, technicznego i technologicznego w ramach realizacji zadania pn. „Prace adaptacyjne pomieszczeń budynku Konopnicka 6 na potrzeby działalności artystycznej WOK wraz z zakupem wyposażenia.
2018.10.04 - informacja o unieważnieniu postępowania2018.09.14


Ogłoszenie przetargu na: Dostawa i montaż wyposażenia użytkowego, technicznego i technologicznego w ramach realizacji zadania pn. „Prace adaptacyjne pomieszczeń budynku Konopnicka 6 na potrzeby działalności artystycznej WOK wraz z zakupem wyposażenia".
2018.09.26-Informacja z sesji otwarcia ofert
2018.09.26-Informacja o unieważnieniu postępowania


2018.07


Plan postępowań na rok 20182018.05.07


Ogłoszenie przetargu na: "Dokończenie adaptacji pomieszczeń dla potrzeb WOK wraz z robotami zewnętrznymi oraz elementami wyposażenia".
2018.05.17 - Odpowiedzi na pytania oferentów oraz Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej.
2018.05.24 - Informacja z sesji otwarcia ofert.
2018.06.06 - Informacja o wyniku postępowania.


2018.04.17


Ogłoszenie o zamówieniu na: "Zakup samochodów dla instytucji kultury Samorządu Województwa Mazowieckiego".


2018.03.06


Ogłoszenie przetargu na: "Dokończenie adaptacji pomieszczeń dla potrzeb WOK wraz z robotami zewnętrznymi oraz zakupem, dostawą i montażem urządzeń i wyposażenia” w ramach realizacji zadania pn. „Prace adaptacyjne pomieszczeń budynku Konopnicka 6 na potrzeby działalności artystycznej WOK wraz z zakupem wyposażenia".
2018.03.16 - Odpowiedzi na pytania oferentów
2018.03.23 - Informacja z sesji otwarcia ofert.
2018.03.29 - Informacja o unieważnieniu postępowania.


2018.01.30


Ogłoszenie przetargu na: Sprzątanie pomieszczeń biurowych Warszawskiej Opery Kameralnej.
2018.02.07 - Informacja z sesji otwarcia ofert.
2018.02.13 - Wezwanie do złożenia oświadczeń i dokumentów.
2018.02.16 - Informacja o wyniku postępowania.


2018.01.12


Zapytanie ofertowe dotyczące: usługi polegającej na ochronie fizycznej osób i mienia, znajdujących się na terenie nieruchomości, będących w posiadaniu Warszawskiej Opery Kameralnej w Warszawie, tj. przy Al. Solidarności 76b i przy ul. Obrońców 31.
2018.01.19 - Odpowiedzi na pytania oraz Zapytanie ofertowe po zmianach.
2018.01.24 - Informacja o wyniku postępowania.
2018.01.25 - Sprostowanie informacji o wyniku postępowania.Copyright ˆ 2007 - 2017 Warszawska Opera Kameralna
Ostatnia aktualizacja serwisu: 7 Grudnia 2018