Strona główna > Zamówienia publiczne

Poniedziałek, 16. Lipca 2018
2018.05.07


Ogłoszenie przetargu na: "Dokończenie adaptacji pomieszczeń dla potrzeb WOK wraz z robotami zewnętrznymi oraz elementami wyposażenia".
2018.05.17 - Odpowiedzi na pytania oferentów oraz Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej.
2018.05.24 - Informacja z sesji otwarcia ofert.
2018.06.06 - Informacja o wyniku postępowania.2018.04.17


Ogłoszenie o zamówieniu na: "Zakup samochodów dla instytucji kultury Samorządu Województwa Mazowieckiego".


2018.03.06


Ogłoszenie przetargu na: "Dokończenie adaptacji pomieszczeń dla potrzeb WOK wraz z robotami zewnętrznymi oraz zakupem, dostawą i montażem urządzeń i wyposażenia” w ramach realizacji zadania pn. „Prace adaptacyjne pomieszczeń budynku Konopnicka 6 na potrzeby działalności artystycznej WOK wraz z zakupem wyposażenia".
2018.03.16 - Odpowiedzi na pytania oferentów
2018.03.23 - Informacja z sesji otwarcia ofert.
2018.03.29 - Informacja o unieważnieniu postępowania.


2018.01.30


Ogłoszenie przetargu na: Sprzątanie pomieszczeń biurowych Warszawskiej Opery Kameralnej.
2018.02.07 - Informacja z sesji otwarcia ofert.
2018.02.13 - Wezwanie do złożenia oświadczeń i dokumentów.
2018.02.16 - Informacja o wyniku postępowania.


2018.01.12


Zapytanie ofertowe dotyczące: usługi polegającej na ochronie fizycznej osób i mienia, znajdujących się na terenie nieruchomości, będących w posiadaniu Warszawskiej Opery Kameralnej w Warszawie, tj. przy Al. Solidarności 76b i przy ul. Obrońców 31.
2018.01.19 - Odpowiedzi na pytania oraz Zapytanie ofertowe po zmianach.
2018.01.24 - Informacja o wyniku postępowania.
2018.01.25 - Sprostowanie informacji o wyniku postępowania.


2017.12.20


Zapytanie ofertowe dotyczące usługi polegającej na stałej, całodobowej ochronie fizycznej osób i mienia, znajdujących się na terenie nieruchomości, będących w posiadaniu Warszawskiej Opery Kameralnej w Warszawie, tj. budynku przy Al. Solidarności 76b i budynku przy ul. Obrońców 31.
2017.12.27 - Zmiana zapytania ofertowego i Odpowiedź na pytania.
2017.12.29 - Informacja o wyniku postępowania.


2017.12.06


Ogłoszenie przetargu na: Dostawa i montaż urządzeń technologii widowni i sceny w ramach realizacji zadania pn. "Prace adaptacyjne pomieszczeń budynku Konopnicka 6 na potrzeby działalności artystycznej WOK wraz z zakupem wyposażenia".
2017.12.13 - Zmiana ogłoszenia i SIWZ oraz Odpowiedź na pytania.
2017.12.27 - Informacja z sesji otwarcia ofert.
2018.01.03 - Informacja o unieważnieniu postępowania.


2017.11.15


Ogłoszenie przetargu na: Dostawa, montaż i uruchomienie systemów i urządzeń technologii scenicznej w ramach realizacji zadania pn. "Prace adaptacyjne pomieszczeń budynku Konopnicka 6 na potrzeby działalności artystycznej WOK wraz z zakupem wyposażenia".
2017.11.20 - Zmiana ogłoszenia i SIWZ oraz Odpowiedź na pytania.
2017.11.27 - Informacja z sesji otwarcia ofert.
2017.11.30 - Informacja o wyniku postępowania.


2017.11.14


Ogłoszenie przetargu na: Zakup oraz instalacja sprzętu oświetleniowego w ramach realizacji zadania pn. Zakup wyposażenia służącego działalności kulturalnej na potrzeby Warszawskiej Opery Kameralnej.
2017.11.15 - Zmiana ogłoszenia i SIWZ.
2017.11.22 - Informacja o otwarciu ofert.
2017.11.27 - Informacja o wyniku postępowania.


2017.10.17


Ogłoszenie przetargu na: Dostawa instrumentów muzycznych i akcesoriów dla Warszawskiej Opery Kameralnej. Znak postępowania PN/01/17 - kod CPV 37300000-1 wraz ze Zmianą formularza ofertowego z dnia 2017.10.24 i Informacją o wyniku postępowania z dnia 10.11.2017.Copyright ˆ 2007 - 2017 Warszawska Opera Kameralna
Ostatnia aktualizacja serwisu: 7 Czerwca 2018