Strona główna > Zamówienia publiczne

Czwartek, 28. Października 2021
2021.09.29


Utrzymanie czystości w obiekcie oraz na terenach zewnętrznych.


Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w obiektach i terenach przyległych do obiektów Warszawskiej Opery Kameralnej w Warszawie.


2021.09.28


Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2021 r.


Działając na podstawie art. 23 ust. 1, Warszawska Opera Kameralna zamieszcza plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021.Copyright ˆ 2007 - 2017 Warszawska Opera Kameralna
Ostatnia aktualizacja serwisu: 22 Października 2021