Strona główna > Zamówienia publiczne

Czwartek, 27. Stycznia 2022
2022.01.07


Usługa polegająca na ochronie fizycznej obiektu, osób i mienia


znajdujących się na terenie nieruchomości: Basen Artystyczny Warszawskiej Opery Kameralnej przy ul. Konopnickiej 6, Teatr Warszawskiej Opery Kameralnej przy Al. Solidarności 76b oraz budynek biurowy Warszawskiej Opery Kameralnej przy ul. Obrońców 31 w Warszawie.
2022.01.13 - Pytania i odpowiedzi.
2022.01.14 - Informacja o kwocie przeznaczonej na zamówienie.
2022.01.14 - Informacja z otwarcia ofert.
2022.01.17 - Informacja o unieważnieniu postępowania


2022.01


Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022

Copyright ˆ 2007 - 2017 Warszawska Opera Kameralna
Ostatnia aktualizacja serwisu: 19 Stycznia 2022