Strona główna > Zamówienia publiczne

Środa, 30. Wrzeœnia 2020
2020.06.10


Remont obiektu teatru Warszawskiej Opery Kameralnej przy Alei Solidarności 76b w Warszawie.
2020.06.16-17 - Odpowiedzi na pytania do postępowania.
2020.06.16-22 - Odpowiedzi na pytania do postępowania.
2020.06.16-23 - Odpowiedzi na pytania i uzupełnienie przedmiaru.
2020.06.25 - Informacja z sesji otwarcia ofert.
2020.07.28 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.2020.02.28


Plan zamówień publicznych 2020 r.


2019.12.19


Usługa polegająca na ochronie fizycznej obiektu, osób i mienia znajdujących się na terenie nieruchomości Basen Artystyczny WOK przy ul. Konopnickiej 6, Teatr WOK przy Al. Solidarności 76b oraz budynek biurowy WOK przy ul. Obrońców 31 w Warszawie.
2020.01.08 - Informacja z sesji otwarcia ofert.
2020.01.15 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
2020.02.05 - Informacja o zawarciu umowy.


2019.10.09


Remont obiektu teatru Warszawskiej Opery Kameralnej przy Alei Solidarności 76b w Warszawie.
2019.10.24 - Informacja z sesji otwarcia ofert.
2019.10.30 - Informacja o unieważnieniu postępowania.
2019.11.18 - Informacja o unieważnieniu postępowania - sprostowanie.


2019.09.20


Remont obiektu teatru Warszawskiej Opery Kameralnej przy Alei Solidarności 76b w Warszawie.
2019.10.02 - Odpowiedzi na pytania do postępowania.
2019.10.04 - Odpowiedzi na pytania do postępowania.
2019.10.08 - Informacja z otwarcia ofert.
2019.10.08 - Informacja o unieważnieniu postępowania.Copyright ˆ 2007 - 2017 Warszawska Opera Kameralna
Ostatnia aktualizacja serwisu: 13 Sierpnia 2020