Strona główna > Regulamin organizacyjny

Czwartek, 21. Wrzeœnia 2017
ZARZĄDZENIE Nr 1/2017 p.o. Dyrektora Warszawskiej Opery Kameralnej


z dnia 16 stycznia 2017 r.


w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Warszawskiej Opery Kameralnej stanowiącym załącznik wprowadzonego Zarządzeniem nr 25/2015 Dyrektora Naczelnego Warszawskiej Opery Kameralnej z dnia 26 paźdzernika 2015 roku w sprawie wprowadzenia "Regulaminu Organizacyjnego Warszawskiej Opery Kameralnej".

 Regulamin Organizacyjny Warszawskiej Opery Kameralnej


z dnia 26 października 2015 r.Copyright ˆ 2007 - 2017 Warszawska Opera Kameralna