Strona główna > Dane ogólne

Sobota, 8. Sierpnia 2020
 

WARSZAWSKA OPERA KAMERALNA

Warszawska Opera Kameralna została założona przez Stefana Sutkowskiego w 1961 roku; jest instytucją kultury posiadającą osobowość prawną.


Repertuar WOK to przede wszystkim opery – barokowe, klasyczne, romantyczne, ale także średniowieczne misteria, XVIII-wieczne pantomimy oraz sceniczne opery współczesne, z których  kilkanaście powstało na zamówienie Warszawskiej Opery Kameralnej.


Podstawową formą działalności artystycznej były festiwale monograficzne poświęcone konkretnemu kompozytorowi lub epoce, a więc festiwal Claudia Monteverdiego, Gioacchina Rossiniego, Georga Friedricha Haendla, Oper Barokowych, Oper Staropolskich, Polskich Oper Współczesnych i Ad hymnos ad cantus – Muzyka Staropolska w Zabytkach Warszawy. Najważniejszym przedsięwzięciem artystycznym Warszawskiej Opery Kameralnej był jednak, i pozostaje nadal, Festiwal Mozartowski w Warszawie, po raz pierwszy zorganizowany w 1991 roku dla uczczenia 200-lecia śmierci kompozytora. Na tym pierwszym festiwalu artyści WOK wykonali wszystkie (24 tytuły) dzieła sceniczne Mozarta. To osiągnięcie, bez precedensu w historii pojedynczego teatru operowego, wywołało ogromne zainteresowanie, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Z tego też powodu Festiwal Mozartowski w Warszawie stał się imprezą coroczną. Na jego program składają się opery i inne dzieła sceniczne genialnego Salzburczyka (do roku 2012 - komplet, od 2013 - wybrane tytuły) oraz utwory koncertowe.


Jednym z największych przedsięwzięć Warszawskiej Opery Kameralnej były obchody 400-lecia opery jako gatunku (6 października 2000 – 30 października 2001); wykonano wówczas 57 dzieł scenicznych z różnych epok (w tym 7 premier), począwszy od pierwszej zachowanej w całości opery w historii – Euridice Jacopo Periego, po opery współczesne pisane na zamówienie Warszawskiej Opery Kameralnej. W ramach obchodów w Teatrze WOK odbyło się 125 spektakli.


Również przez rok (3 maja 2004 – 3 maja 2005) trwał cykl imprez pod nazwą ODA DO EUROPY, zorganizowany przez Warszawską Operę Kameralną dla uczczenia wejścia Polski do Unii Europejskiej, składający się z festiwali, przedstawień operowych i koncertów prezentujących muzykę 25 krajów Zjednoczonej Europy.


Od 1972 roku Warszawska Opera Kameralna prezentuje swój dorobek poza granicami Polski. Trasy występów objęły dotychczas kilkanaście państw europejskich, a także Japonię, Liban, USA i Kanadę; WOK bierze udział w wielu prestiżowych, międzynarodowych festiwalach muzycznych.


W latach 1984-2010 działał w WOK Ośrodek Dokumentacji i Badań Dawnej Muzyki Polskiej. Placówka ta realizowała różnorakie zadania – od czysto naukowo-badawczych do praktycznych, jak np. przygotowanie do wykonania scenicznego lub estradowego nowo odnalezionych zabytków muzyki polskiej.


W 2012 roku dyrektorem Warszawskiej Opery Kameralnej został Jerzy Lach. Wprowadzono nowe cykle: edukacyjny dla dzieci pod nazwą Rodzinne Poranki Operowe, edukacyjny dla młodzieży pod nazwą Opera Enter, cykl spotkań dla melomanów pod nazwą Loża Miłośników Opery, a także cykle koncertowe, m.in. Radi/o/pera i Barok w Teatrze Królewskim. Zainicjowano także Scenę Młodych oraz reaktywowano Scenę Marionetek WOK.


Od października 2016 roku do października 2017 p.o. Dyrektora Warszawskiej Opery Kameralnej była Alicja Węgorzewska-Whiskerd, a obecnie funkcję tą pełni Danuta Bodzek.


 

autor informacji: Zofia Mossakowska

data wytworzenia informacji: 15.12.2016

informację wprowadziła: Zofia Mossakowska

data udostępnienia informacji: 16.12.2016

 

WARSZAWSKA OPERA KAMERALNA - DANE OGÓLNE
(wersja archiwalna z dnia 11.03.2013)
Copyright ˆ 2007 - 2017 Warszawska Opera Kameralna