Strona główna > Zamówienia publiczne > Ogłoszenia archiwalne

Czwartek, 18. Października 2018
2017.12.20


Zapytanie ofertowe dotyczące usługi polegającej na stałej, całodobowej ochronie fizycznej osób i mienia, znajdujących się na terenie nieruchomości, będących w posiadaniu Warszawskiej Opery Kameralnej w Warszawie, tj. budynku przy Al. Solidarności 76b i budynku przy ul. Obrońców 31.
2017.12.27 - Zmiana zapytania ofertowego i Odpowiedź na pytania.
2017.12.29 - Informacja o wyniku postępowania.


2017.12.06


Ogłoszenie przetargu na: Dostawa i montaż urządzeń technologii widowni i sceny w ramach realizacji zadania pn. "Prace adaptacyjne pomieszczeń budynku Konopnicka 6 na potrzeby działalności artystycznej WOK wraz z zakupem wyposażenia".
2017.12.13 - Zmiana ogłoszenia i SIWZ oraz Odpowiedź na pytania.
2017.12.27 - Informacja z sesji otwarcia ofert.
2018.01.03 - Informacja o unieważnieniu postępowania.


2017.11.15


Ogłoszenie przetargu na: Dostawa, montaż i uruchomienie systemów i urządzeń technologii scenicznej w ramach realizacji zadania pn. "Prace adaptacyjne pomieszczeń budynku Konopnicka 6 na potrzeby działalności artystycznej WOK wraz z zakupem wyposażenia".
2017.11.20 - Zmiana ogłoszenia i SIWZ oraz Odpowiedź na pytania.
2017.11.27 - Informacja z sesji otwarcia ofert.
2017.11.30 - Informacja o wyniku postępowania.


2017.11.14


Ogłoszenie przetargu na: Zakup oraz instalacja sprzętu oświetleniowego w ramach realizacji zadania pn. Zakup wyposażenia służącego działalności kulturalnej na potrzeby Warszawskiej Opery Kameralnej.
2017.11.15 - Zmiana ogłoszenia i SIWZ.
2017.11.22 - Informacja o otwarciu ofert.
2017.11.27 - Informacja o wyniku postępowania.


2017.10.17


Ogłoszenie przetargu na: Dostawa instrumentów muzycznych i akcesoriów dla Warszawskiej Opery Kameralnej. Znak postępowania PN/01/17 - kod CPV 37300000-1 wraz ze Zmianą formularza ofertowego z dnia 2017.10.24 i Informacją o wyniku postępowania z dnia 10.11.2017.


2017.06.14


Dialog techniczny poprzedzający ogłoszenie postępowania na dostawy wraz z uruchomieniem instalacji służącej do przesyłu danych DMX 512 z kabiny operatora świateł scenicznych do sztankietów umieszczonych pod sufitem w nowej siedzibie Zamawiającego tzw. Basenie artystycznym w Warszawie przy ul. M. Konopnickiej 6


2017.01.25


Ogłoszenie o zamówieniu - Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia znajdującego się na terenie nieruchomości będących w posiadaniu Warszawskiej Opery Kameralnej w systemie całodobowym.


2016.11.25


Dostawa instrumentów muzycznych w ramach realizacji zadania pn. Zakup instrumentów muzycznych na potrzeby Warszawskiej Opery Kameralnej. Numer ogłoszenia: 352393 - 2016.


2016.08.19


Zapytanie ofertowe na dostawy podestów scenicznych w ramach realizacji zadania pn. Dostosowanie nowej siedziby do prowadzenia działalności artystycznej OperaOff.


2016.08.09


Zapytanie ofertowe na dostawy elementów mechaniki sceny i okotarowania w w ramach realizacji zadania pn. Dostosowanie nowej siedziby do prowadzenia działalności artystycznej Opera Off.

Copyright ˆ 2007 - 2017 Warszawska Opera Kameralna