Strona główna > Zamówienia publiczne > Lata 2015-2019

Niedziela, 5. Grudnia 2021
2019.12.19


Usługa polegająca na ochronie fizycznej obiektu, osób i mienia znajdujących się na terenie nieruchomości Basen Artystyczny WOK przy ul. Konopnickiej 6, Teatr WOK przy Al. Solidarności 76b oraz budynek biurowy WOK przy ul. Obrońców 31 w Warszawie.
2020.01.08 - Informacja z sesji otwarcia ofert.
2020.01.15 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
2020.02.05 - Informacja o zawarciu umowy.


2019.09.20


Remont obiektu teatru Warszawskiej Opery Kameralnej przy Alei Solidarności 76b w Warszawie.
2019.10.02 - Odpowiedzi na pytania do postępowania.
2019.10.04 - Odpowiedzi na pytania do postępowania.
2019.10.08 - Informacja z otwarcia ofert.
2019.10.08 - Informacja o unieważnieniu postępowania.


2019.06.05


Ogłoszenie dotyczące zakupu oświetlenia scenicznego Teatru Warszawskiej Opery Kameralnej.
2019.06.10 i 11 - Wyjaśnienia do SIWZ.
2019.06.14 - Informacja z sesji otwarcia ofert.
2019.06.24 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.


2019.03.22


Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego:
Usługa kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w obiektach i terenach przyległych do obiektów Warszawskiej Opery Kameralnej w Warszawie.
2019.04.26 - Otwarcie ofert.
2019.04.26 - Zawiadomienie o wyborze oferty.


2019.02


Plan Zamówień Publicznych w roku 2019.
Plan Zamówień Publicznych w roku 2019 - aktualizacja.


2019.01.22


Usługa kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w obiektach i terenach przyległych do obiektów Warszawskiej Opery Kameralnej w Warszawie.
2019.01.28 - Odpowiedzi na zadane pytania.
2019.01.31 - Odpowiedzi na zadane pytania.
2019.02.07 - Informacja z sesji otwarcia ofert.
2019.02.21 - Informacja o unieważnieniu postępowania.


2019.01.22 (Basen)


Ogłoszenie przetargu na: Usługa kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w obiekcie i terenie przyległym do obiektu przy ul. Konopnickiej 6, Basen Artystyczny Warszawskiej Opery Kameralnej w Warszawie.
2019.01.31 - Odpowiedzi na zadane pytania.
2019.02.06 - Informacja z sesji otwarcia ofert.
2019.02.12 - Informacja o unieważnieniu postępowania.


2018.09.26


Ogłoszenie przetargu na: Dostawa i montaż wyposażenia użytkowego, technicznego i technologicznego w ramach realizacji zadania pn. „Prace adaptacyjne pomieszczeń budynku Konopnicka 6 na potrzeby działalności artystycznej WOK wraz z zakupem wyposażenia.
2018.10.04 - informacja o unieważnieniu postępowania


2018.09.14


Ogłoszenie przetargu na: Dostawa i montaż wyposażenia użytkowego, technicznego i technologicznego w ramach realizacji zadania pn. „Prace adaptacyjne pomieszczeń budynku Konopnicka 6 na potrzeby działalności artystycznej WOK wraz z zakupem wyposażenia".
2018.09.26 - Informacja z sesji otwarcia ofert
2018.09.26 - Informacja o unieważnieniu postępowania


2018.07


Plan postępowań na rok 20182018.05.07


Ogłoszenie przetargu na: "Dokończenie adaptacji pomieszczeń dla potrzeb WOK wraz z robotami zewnętrznymi oraz elementami wyposażenia".
2018.05.17 - Odpowiedzi na pytania oferentów oraz Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej.
2018.05.24 - Informacja z sesji otwarcia ofert.
2018.06.06 - Informacja o wyniku postępowania.


2018.04.17


Ogłoszenie o zamówieniu na: "Zakup samochodów dla instytucji kultury Samorządu Województwa Mazowieckiego".


2018.03.06


Ogłoszenie przetargu na: "Dokończenie adaptacji pomieszczeń dla potrzeb WOK wraz z robotami zewnętrznymi oraz zakupem, dostawą i montażem urządzeń i wyposażenia” w ramach realizacji zadania pn. „Prace adaptacyjne pomieszczeń budynku Konopnicka 6 na potrzeby działalności artystycznej WOK wraz z zakupem wyposażenia".
2018.03.16 - Odpowiedzi na pytania oferentów
2018.03.23 - Informacja z sesji otwarcia ofert.
2018.03.29 - Informacja o unieważnieniu postępowania.


2018.01.30


Ogłoszenie przetargu na: Sprzątanie pomieszczeń biurowych Warszawskiej Opery Kameralnej.
2018.02.07 - Informacja z sesji otwarcia ofert.
2018.02.13 - Wezwanie do złożenia oświadczeń i dokumentów.
2018.02.16 - Informacja o wyniku postępowania.


2018.01.12


Zapytanie ofertowe dotyczące: usługi polegającej na ochronie fizycznej osób i mienia, znajdujących się na terenie nieruchomości, będących w posiadaniu Warszawskiej Opery Kameralnej w Warszawie, tj. przy Al. Solidarności 76b i przy ul. Obrońców 31.
2018.01.19 - Odpowiedzi na pytania oraz Zapytanie ofertowe po zmianach.
2018.01.24 - Informacja o wyniku postępowania.
2018.01.25 - Sprostowanie informacji o wyniku postępowania.


2017.12.20


Zapytanie ofertowe dotyczące usługi polegającej na stałej, całodobowej ochronie fizycznej osób i mienia, znajdujących się na terenie nieruchomości, będących w posiadaniu Warszawskiej Opery Kameralnej w Warszawie, tj. budynku przy Al. Solidarności 76b i budynku przy ul. Obrońców 31.
2017.12.27 - Zmiana zapytania ofertowego i Odpowiedź na pytania.
2017.12.29 - Informacja o wyniku postępowania.


2017.12.06


Ogłoszenie przetargu na: Dostawa i montaż urządzeń technologii widowni i sceny w ramach realizacji zadania pn. "Prace adaptacyjne pomieszczeń budynku Konopnicka 6 na potrzeby działalności artystycznej WOK wraz z zakupem wyposażenia".
2017.12.13 - Zmiana ogłoszenia i SIWZ oraz Odpowiedź na pytania.
2017.12.27 - Informacja z sesji otwarcia ofert.
2018.01.03 - Informacja o unieważnieniu postępowania.


2017.11.15


Ogłoszenie przetargu na: Dostawa, montaż i uruchomienie systemów i urządzeń technologii scenicznej w ramach realizacji zadania pn. "Prace adaptacyjne pomieszczeń budynku Konopnicka 6 na potrzeby działalności artystycznej WOK wraz z zakupem wyposażenia".
2017.11.20 - Zmiana ogłoszenia i SIWZ oraz Odpowiedź na pytania.
2017.11.27 - Informacja z sesji otwarcia ofert.
2017.11.30 - Informacja o wyniku postępowania.


2017.11.14


Ogłoszenie przetargu na: Zakup oraz instalacja sprzętu oświetleniowego w ramach realizacji zadania pn. Zakup wyposażenia służącego działalności kulturalnej na potrzeby Warszawskiej Opery Kameralnej.
2017.11.15 - Zmiana ogłoszenia i SIWZ.
2017.11.22 - Informacja o otwarciu ofert.
2017.11.27 - Informacja o wyniku postępowania.


2017.10.17


Ogłoszenie przetargu na: Dostawa instrumentów muzycznych i akcesoriów dla Warszawskiej Opery Kameralnej. Znak postępowania PN/01/17 - kod CPV 37300000-1 wraz ze Zmianą formularza ofertowego z dnia 2017.10.24 i Informacją o wyniku postępowania z dnia 10.11.2017.


2017.06.14


Dialog techniczny poprzedzający ogłoszenie postępowania na dostawy wraz z uruchomieniem instalacji służącej do przesyłu danych DMX 512 z kabiny operatora świateł scenicznych do sztankietów umieszczonych pod sufitem w nowej siedzibie Zamawiającego tzw. Basenie artystycznym w Warszawie przy ul. M. Konopnickiej 6


2017.01.25


Ogłoszenie o zamówieniu - Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia znajdującego się na terenie nieruchomości będących w posiadaniu Warszawskiej Opery Kameralnej w systemie całodobowym.


2016.11.25


Dostawa instrumentów muzycznych w ramach realizacji zadania pn. Zakup instrumentów muzycznych na potrzeby Warszawskiej Opery Kameralnej. Numer ogłoszenia: 352393 - 2016.


2019.10.09


Remont obiektu teatru Warszawskiej Opery Kameralnej przy Alei Solidarności 76b w Warszawie.
2019.10.24 - Informacja z sesji otwarcia ofert.
2019.10.30 - Informacja o unieważnieniu postępowania.
2019.11.18 - Informacja o unieważnieniu postępowania - sprostowanie.


2016.08.19


Zapytanie ofertowe na dostawy podestów scenicznych w ramach realizacji zadania pn. Dostosowanie nowej siedziby do prowadzenia działalności artystycznej OperaOff.


2016.08.09


Zapytanie ofertowe na dostawy elementów mechaniki sceny i okotarowania w w ramach realizacji zadania pn. Dostosowanie nowej siedziby do prowadzenia działalności artystycznej Opera Off.


2016.04.11


Dostawy sprzętu oświetleniowego w ramach realizacji zadania pn. Dostosowanie nowej siedziby do prowadzenia działalności artystycznej Opera Off. Numer ogłoszenia: 84566 - 2016.


2016.03.25


Roboty budowlane w zakresie przebudowy części poziomów -1 i -2 (basen z zapleczem oraz podbasenia obiektu budowlanego przy ul. M. Konopnickiej 6 w ramach realizacji zadania pn. Dostosowanie nowej siedziby do prowadzenia działalności artystycznej Opera Off. Numer ogłoszenia: 69380 - 2016.


2015.06.24


Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania.


2015.06.12


Dostawy zapadni scenicznej wyposażenia fosy orkiestrowej oraz systemu oświetlenia technologicznego wewnątrz fosy orkiestrowej wraz z montażem w ramach realizacji zadania pn. Zakup zapadni scenicznej oraz pozostałego wyposażenia fosy orkiestry w Warszawskiej Operze Kameralnej. Numer ogłoszenia: 141934 - 2015.

Copyright ˆ 2007 - 2017 Warszawska Opera Kameralna