Strona główna > Zamówienia publiczne > Lata 2015-2019

Czwartek, 27. Stycznia 2022
2016.03.25


Roboty budowlane w zakresie przebudowy części poziomów -1 i -2 (basen z zapleczem oraz podbasenia obiektu budowlanego przy ul. M. Konopnickiej 6 w ramach realizacji zadania pn. Dostosowanie nowej siedziby do prowadzenia działalności artystycznej Opera Off. Numer ogłoszenia: 69380 - 2016.

Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf

pdf, 47 KB, 04/28/16, 235 downloads

Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej.pdf

pdf, 829.2 KB, 04/25/16, 423 downloads

001_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf

pdf, 3 MB, 03/29/16, 558 downloads

002_Formularz_ofertowy_po_zmianie_SIWZ.pdf

pdf, 31.2 KB, 03/29/16, 206 downloads

003_Ogloszenie_o_zmianie_tresci_ogloszenia.pdf

pdf, 44 KB, 03/29/16, 205 downloads

01_Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

pdf, 74.2 KB, 03/25/16, 189 downloads

02_Specyfikacja_Istotnych_Warunkow_Zamowienia.pdf

pdf, 132.7 KB, 03/25/16, 483 downloads

03_Szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia.pdf

pdf, 30.9 KB, 03/25/16, 267 downloads

04_Projekt_budowlany_architektura_i_konstrukcja.rar

rar, 6.6 MB, 03/25/16, 222 downloads

05_Projekt_budowalny_wentylacja_oraz_c.o.rar

rar, 5.6 MB, 03/25/16, 177 downloads

06_Projekt_budowlany_wod-kan.rar

rar, 1.5 MB, 03/25/16, 203 downloads

07_Projekt_budowlany_instalacje_elektryczne.rar

rar, 1.1 MB, 03/25/16, 289 downloads

08_Projekt_budowlany_sygnalizacja_pozaru.rar

rar, 1.8 MB, 03/25/16, 244 downloads

09_Projekt_budowlany_inwentaryzacja.rar

rar, 1.2 MB, 03/25/16, 213 downloads

10_STWIORB.rar

rar, 747.2 KB, 03/25/16, 206 downloads

11_Przedmiary_robot.rar

rar, 579.7 KB, 03/25/16, 286 downloads

12_Formularz_ofertowy.pdf

pdf, 30.8 KB, 03/25/16, 161 downloads

13_Oswiadczenie_z_art.24.pdf

pdf, 44.7 KB, 03/25/16, 192 downloads

14_Oswiadczenie_z_art.22.pdf

pdf, 38.6 KB, 03/25/16, 147 downloads

15_Oswiadczenie_o_przynaleznosci_do_grupy_kapitalowej.pdf

pdf, 40.1 KB, 03/25/16, 156 downloads

16_Wykaz_wykonanych_robot_budowalnych.pdf

pdf, 34.6 KB, 03/25/16, 161 downloads

17_Zobowiazanie_innego_podmiotu.pdf

pdf, 24.4 KB, 03/25/16, 140 downloads

18_Wykaz-osob.pdf

pdf, 35.1 KB, 03/25/16, 174 downloads

19_Zobowiazanie_innego_podmiotu2.pdf

pdf, 31.6 KB, 03/25/16, 232 downloads

20_Oswiadczenie-o-uprawnieniach.pdf

pdf, 33.7 KB, 03/25/16, 153 downloads

21_Projekt_umowy.pdf

pdf, 160.4 KB, 03/25/16, 223 downloads

autor informacji: Robert Zielomski

data wytworzenia informacji: 25.03.2016

 

informację wprowadził: Marek Sadowski

data udostępnienia informacji: 25.03.2016

 

informację zmodyfikował: Robert Zielomski

data modyfikacji: 25.04.2016

 

 

 
Copyright ˆ 2007 - 2017 Warszawska Opera Kameralna